صفحه اصلي درباره ما تماس با ما
در

      مراسم عزاداري دهه اول فاطميه به مدت ده شب (دوشنبه 14 الي 23 آذر ماه)

  منتخب محصولات فرهنگي

بیشتر...                            حدیث    درک از امام مهدي
از امام صادق (ع) منقول است كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند :
خوشا به حال كسى كه قائم اهل بيت مرا درك كند و به او اقتدا كند قبل از قيامش تابع ائمه هدايت باشد و از دشمنانشان بيزارى بجويد ايشان رفيقان من هستند و گراميترين افراد امت نزد من مى باشند . كمال الدين ـ شيخ صدوق ص 287
أچأڈأ­أ‹ أ‡أ’123 : امام صادق

 


        پايگاه هاي پيشنهادي

آيت الله دري نجف آبادي
نايب رييس هئيت امناء
 

حجت الاسلام و المسلمين
نوري شاهرودي
عضو هئيت امناء مهديه


مقالات

مهدويت

توقيعات

ظهور

غيبت

انتظار

زندگينامه

امام و بانوان

کتب

شعر

پرسش و پاسخ

ادعيه و زيارات

شفايافتگان

نامه اي به امام عج

مشاهدات

ديگر موضوعات

اخبار مهديه

         پايگاه هاي ديگر


سایت مسجد مقدس جمکران

سايت فرهنگي تبيان

سايت سراج انديشه

سايت فرهنگي شهيد آويني  


 
امروز : دوشنبه 7 آذر 1401 - 30 ربيع الاول 1444 - 28 نوامبر 2022

 


تاريخ خبر: سه شنبه12/10/1391

مسابقه پيامکي نگين آفرينش شماره (1)

ضرورت طرح مباحث مهدويت

رواق منظر چشم من آشيانه توست
كرم نما و فرود آ كه خانه خانه توست

چرا دربارة امام مهدي(ع) مطالعه ميكنيم؟
غلفت و بيخبري از موضوعات مهم و اساسي، باعث بروز كاستيها و نادرستيهايي در زندگي انسان ميشود. انسان خرد ورز كسي است كه مسايل زندگي را طبقهبندي كرده و براي هر نيازي، جايگاه واقعي آن را تعيين كند تا مبادا امور مهم زندگي به فراموشي سپرده شود. برخي چنان سرگرم جمع آوري اطلاعات بيفايده يا كم ارزش هستند كه ديگر به مطالعات جدّي و ثمربخش نميپردازند. با تجديد نظر و انديشه در اين كاستي؛ بايد به اموري كه در سرنوشت و سعادت انسانها مؤثر است پرداخته شود. ما شيعه هستيم و «شيعه» يعني، پيرو و دنباله رو امام و «امام» يعني، جانشين به حق پيامبر(ص) كه حجّت خدا بر روي زمين، و اطاعتش بر همگان واجب است. حال چه مقدار درباره او ميدانيم و تا چه حدّ به وظايف خود در برابر او آشنا هستيم؟!
بر اين اساس شناخت و آشنايي با امام مهدي(ع) كه محور و مدار عالم هستي است و جهان بر خوان مهر او نشسته امري بايسته است، ولي براي ملموس شدن اين مهم، از زاويههاي مختلف به آن نگاه ميكنيم.

شناخت امام مهدي(ع) اساس اعتقادات
اعمال انسان از عقيده و ايمان او سرچشمه ميگيرد. اگر اعتقاد انسان، درست و منطقي باشد، عمل او هم شايسته و هدفدار خواهد بود. كساني كه به خدا، پيامبر و امام عقيدهاي استوار و قوي دارند، در عمل هم مسيري را انتخاب ميكنند كه با ايمان آنان سازگار است. اگر بكوشيم اعتقاد خود به امام زمان را تقويت و شناخت خود را بيشتر كنيم، به يقين آثار زيباي آن را در رفتار و روابط خود با ديگران خواهيم ديد.
از امام حسين(ع) سؤال كردند: راه خداشناسي چيست؟
حضرت فرمودند: «اينكه مردم هر زمان، امام زمان خود را بشناسد، آن امامي كه اطاعت او بر آنان واجب است».
امام معصوم، جانشين پيامبر الهي است و جز از خدا و براي خدا نميگويد و تنها به راه او فرا ميخواند؛ بنابراين هر كسي او را شناخت و به دنبال او رفت، به راه خدا رفته است: «من اطاعكم فقد اطاع الله و من عصاكم فقد عصي الله» ؛ من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية «هر كسي شما را اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده و هر كسي شما را نافرماني كند، خدا را نافرماني كرده است». شيعه و سني از پيامبر گرامي اسلام نقل كردهاند:
«هر كس بميرد در حالي كه امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهليت مرده است!» چون امام نه يك راه كه «تنها راه» است و به همين جهت «خداوند از بندگان هيچ عملي را نميپذيرد جز آنكه مطابق اوامر و خواستههاي او باشد و اين ميسّر نيست مگر به سبب معرفت و شناخت امامان».

امامت همتاي قرآن و يادگار پيامبر
همه ما براي يادگارهاي ارزشمند نزديكان خود ارج قايليم و در حفظ و نگهداري آنها كوتاهي نميكنيم. آيا «امامت» يادگار پيامبر خدا در ميان امت نيست؟ آيا حضرت رسول ما را به پيروي از آن سفارش نفرمودهاند؟! همه مسلمانان قبول دارند كه پيامبر اسلام فرمودند: «من در ميان شما دو چيز گران بها را ميگذارم: كتاب خدا و خاندانم. تا وقتي به آن دو چنگ زنيد [و از آنها پيروي كنيد] هرگز پس از من گمراه نخواهيد شد». پيروي از امام وابسته به شناخت و آگاهي از او و مقام او است و اينكه او همتاي قرآن و مفسّر آن است.

معرفت، شرط انسان بودن
هر عاقلي قبول دارد كه نبايد نسبت به ولي نعمت خود، جاهل و غافل باشد. به همين دليل خداجويي و سپاس از او، امري فطري و وجداني است. طبق تعاليم فرهنگ شيعه، امام، واسطه فيض الهي است و آنچه از نعمتهاي خدا به عالم وجود ميرسد، به سبب وجود امام است. در زيارت جامعه كبيره «از بيانات امام هادي» آمده است: «خداوند به سبب شما (امامان) عالم را آغاز كرد و به سبب شما پايان خواهد بخشيد و به واسطه وجود شما باران ميفرستد و به[بركت وجود] شما آسمان را بر زمين نگه داشته و از سقوط - جز به اراده خود- حفظ كرده است».
به راستي، آيا خلاف ادب و انصاف نيست كه درباره بسياري از چيزها و افراد آگاهيهاي گسترده داشته باشيم، ولي از وليَّ نعمت خود - كه حق حيات بر ما و همه عالم دارد- بي خبر باشيم؟!

شناخت امام مهدي(ع) و بركات اجتماعي، سياسي
شناخت عميق نسبت به امام زمان(ع)، از بُعد اجتماعي نيز ضرورت دارد. وقتي افراد تشكيل دهنده جامعه، آن گونه كه شايسته است امام خود را بشناسند، رفتار فردي و اجتماعي آنها تحت تأثير آن معرفت قرار ميگيرد.
يكم. امروز بيشترين تلاش دشمن براي اين است كه ملّتهاي اسلامي را نسبت به آينده خود نگران و نااميد كند و هويت فرهنگي و ديني آنان را نابود ساخته و فرهنگ و تمدن آنها را ناكار آمد جلوه دهد. آشنايي عميق با امام مهدي(ع) و اهداف قيام و انقلاب او، نهال اميد را در دلها ميروياند و اين اميد سبب حركت، رشد و بالندگي آنان ميشود. همان گونه كه انقلاب اسلامي، نتيجه همين اعتقاد و بينش بود و پايداري در جنگ، محصول اميد به پيوستگي حركت ما به انقلاب جهاني حضرت مهدي(ع).
دوم. شناخت امام زمان(ع)، مانع از همكاري و همراهي با ظالمان و ستمگران ميشود. آن كه با امام مهدي(ع) آشنا شد، ميداند و ميفهمد كه منتظر امامي است كه هرگز با ظلم و ستم سازش نخواهد كرد؛ بنابراين ميكوشد كه خود نيز اين گونه باشد.
سوم. آن كه امام زمان خود را به عنوان مصلح جهاني شناخت، در جهت اصلاح اخلاق و رفتار خود تلاش ميكند تا براي جبهه ايمان عنصري مفيد و مؤثر و كارآمد باشد، بلكه به اصلاح ديگران نيز ميپردازد.
بنابراين اجتماع منتظر، اجتماعي است كه در پرتو ياد و نام امام زمان(ع)، به سوي خوبيها و ارزشها پيش ميرود. جامعهاي اين چنين، جمعيتي هدفدار است و به سوي اهداف الهي و انساني حركت خواهد كرد و اين همه از بركات معرفت و آگاهي ژرف نسبت به امام است. تذكر ديگر اينكه، جامعه منتظر باعث تعجيل در فرج و تحقق پيروزي نهايي است.

بايستگي شناخت امام از نظر فرهنگي
با توجه به بركات فراوان معرفت امام عصر(ع) دشمن از وسايل مختلف براي مقابله با فرهنگ مهدويت استفاده ميكند. گاهي افراد را اجير ميكند تا كتاب و مقالاتي بنويسند و ذهن جوانان ما را گرفتار شبهات كنند و گاهي با ساختن فيلمها، يا ايجاد مسائل خرافي و دروغ و يا ايجاد فرقههاي گمراه کننده و ساختگي، در انحراف نسل جوان مي كوشد. در چنين فضايي بايد با تلاش فرهنگي در عرصه معارف مهدوي، راه را بر هجوم دشمن بسته و خود و عناصر جامعه را حفظ كنيم.
مقام معظم رهبري (مدظله) فرمودند:
«در نقطه مقابل دشمن، در جهت اعتماد و عمل و تبليغ و تبيين حقيقت مهدويت حركت كنيم».

سؤالات
الف) راه خداشناسي در بيان امام حسين (ع) کدام يک از گزينه هاي زير است ؟
1- شناختن امام زمان هر زمان توسط مردم
2- داشتن مطالعات جدي در زمينه دين 3- دوري و اجتناب از گناهان

ب) اين که پيامبر گرامي اسلام(ص) فرمودند :
«من در ميان شما دو چيز گرانبها مي گذارم : کتاب خدا و خاندانم تا وقتي به آن دو چنگ زنيد هرگز پس از من گمراه نخواهيد شد.»
اشاره به چه موضوعي دارد ؟
1- امامت
2- پيروي از کتاب خدا و امامت با هم 3- همه موارد

ج) اجتماع منتظر چگونه اجتماعي است ؟
1- اجتماعي است که در پرتو ياد و نام امام زمان به سوي خوبي ها و ارزش ها پيش مي رود
2- اجتماعي که هدف دار است و به سوي اهداف الهي و انساني حرکت خواهد کرد
3- گزينه 1 و 2صحيح است

د) آشنايي با امام از بعد اجتماعي موجب مي شود شخص منتظر با ظالمان و ستمگران همکاري نکند؛ زيرا آنکه با امام مهدي (عج) آشنا شود ، مي داند که منتظر امامي است که هرگز با ظلم و ستم........ نخواهد کرد.
1- سازش 2- مبارزه 3- گزينه 1 و 2صحيح است

جهت شرکت در مسابقه پیامکی ، پاسخ سوالات را مانند مثال زیر به شماره پیامک مهدیه تهران 10001214 ارسال نمایید .

عدد اول شماره بروشور : 1
عدد دوم کد شهرشما : 0511
عدد سوم گزینه های صحیح : 2313

مثال : 105112313 ( بدون فاصله)


         بنيانگذار مهديه تهران


حجت الاسلام والمسلمين شهيد حاج شيخ احمد کافي


         برنامه های ندبه و کمیل

دعاي کميل و ندبه آذر ماه 1401


جدول کامل برنامه ها...

         واريز آنلاين به حساب مهديه

         گالري صوتي

قرائت دعاي ندبه 1401/9/4

سخنراني دعاي ندبه 1401/9/4

قرائت دعاي کميل 1401/9/3
بيشتر...

         مجلات


         ارتباط با ما

درباره ما

 نام
 Email
متن
 

         اشتراک

 نام
 Email